Forenklet gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.11.2021 - kl.19.00

Til:28.11.2021 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1. søndag i adventstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus, Ida Buen Hanevold
Prekentekst: Matt 21,10-17
Nattverd