Forenklet gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.19.00

Til:24.1.2021 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38
Nattverd