Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.10.2019 - kl.11.00

Til:27.10.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bededag
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Luk 15,11-32
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kirkekaffe. Kirkebussen kjører vanlig rute. Ring evt. 97177056.
Nattverd