Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.12.2019 - kl.17.00

Til:15.12.2019 - kl.18.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i adv.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: 3.s.i advent har vi lysmesse med speidere. NB kl 17.00! Gløgg og pepperkaker etter gudstjenesten. Kirkebussen kjører som vanlig!