Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.10.2019 - kl.11.00

Til:13.10.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18.s.i tr.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Kåre Birkeland
Prekentekst: Mark 1,40-45
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kirkekaffe. Kirkebussen kjører vanlig rute. Ring evt. 97177056.
Nattverd
Dåp