Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.12.2019 - kl.11.00

Til:1.12.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 1.s. i adv.tiden
Liturg: Anne Beate Tjentland
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Matt 21,1-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp