Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.9.2019 - kl.11.00

Til:22.9.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 15.s.i tr.tiden
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Joh 15,9-12
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kirkekaffe. Kirkeskyss kjører vanlig rute, ting 971 770 56
Nattverd
Dåp