Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.9.2019 - kl.11.00

Til:8.9.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13.s.i tr.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Apg 6,1-7
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp