Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:15.9.2019 - kl.11.00

Til:15.9.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Espen Takle
Prekentekst: Matt 19,27-30
Offerformål: Det Norske Misjonsselskap
Merknader: Misjonssøndag. Tale ved Marit Breen, Det norske misjonsselskap. Kirkekaffe. Kirkeskyss kjører vanlig rute, ting 971 770 56
Nattverd