Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2019 - kl.11.00

Til:25.12.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Gunstein Vetrhus, Ida Buen Hanevold
Prekentekst: Matt 1,18-25
Nattverd
Dåp