Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2021 - kl.14.45

Til:24.12.2021 - kl.15.30

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Luk 2,1-20
Merknader: Dameensemblet deltar.