Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.3.2021 - kl.11.00

Til:28.3.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Palmesøndag
Liturg: Stein Erik Horjen
Prekentekst: Matt 26,6-13
Nattverd
Dåp