Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.2.2021 - kl.11.00

Til:7.2.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Mark 9,2-13
Nattverd
Dåp