Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Rom 8,31-39
Offerformål: Norges Kristelige Studenterforbund
Merknader: Sang av Live Foyn Friis. Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp