Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.18.00

Til:8.12.2019 - kl.19.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: 2.s.i advent blir det «Vi synger julen inn» med HMV-korer m flere kl 18.00.