Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:8.12.2019 - kl.11.00

Til:8.12.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i adv.tiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Prekentekst: Joh 14,1-4
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Lessons and Carrols.
Nattverd