Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:10.11.2019 - kl.11.00

Til:10.11.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 22.s.i tr.tiden
Liturg: Janneke Riskild
Organist: Inger Vik Drivenes
Prekentekst: Luk 10,25-37
Offerformål: Kirkens feltarbeid Asker
Merknader: Kirkens feltarbeid deltar ved Flemming Jacobsen. Kirkekaffe. Kirkebussen kjører vanlig rute. Ring evt. 97177056.
Nattverd
Dåp