Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.12.2019 - kl.16.00

Til:24.12.2019 - kl.17.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Julaften
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Luk 2,1-20
Offerformål: Kirkens Nødhjelp