Kirkevandring Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:24.1.2021 - kl.16.00

Til:24.1.2021 - kl.17.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 4. søndag i åpenbaringstiden
Liturg: Maren Sundvall Platou, Maria Liholt
Organist: Kåre Birkeland
Prekentekst: Joh 9,1-7.35b-38
Merknader: Velkommen til Kirkevandring utenfor Holmen kirke for hele familien kl 16.
Det blir noen aktivitetsposter, bålpanne og aking for barna.