Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.2.2020 - kl.11.00

Til:16.2.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kristi forklarelsesdag
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Kåre Birkeland
Prekentekst: Matt 17,1-9
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kirkekaffe. Kirkeskyss, ring tlf. nr. 97177056.
Nattverd