Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.8.2020 - kl.11.00

Til:23.8.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12. søndag i treenighetstiden
Liturg: Stein Erik Horjen
Organist: Kåre Birkeland
Prekentekst: Matt 6,24-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Sang av Ingebjørg Kosmo.
Nattverd
Dåp