Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.6.2020 - kl.11.00

Til:21.6.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Inger Vik Drivenes
Prekentekst: Luk 14,15-24
Offerformål: Stiftelsen Signo
Merknader: Kirkekaffe. Kirkeskyss, ring tlf. nr. 97177056.
Nattverd
Dåp