Forenklet gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.5.2021 - kl.11.00

Til:16.5.2021 - kl.11.30

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag før pinse
Liturg: Gunstein Vetrhus, Heidi Milde
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Sak 14,6-9
Offerformål: SØNDAGSSKOLEN Oslo og Akershus krets
Merknader: Kirkekaffe.
Nattverd

Klikk her for påmelding