Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:27.12.2020 - kl.11.00

Til:27.12.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Søndag etter jul
Liturg: Stein Erik Horjen
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Matt 2,13-15
Merknader: Kirkekaffe. Dele julebakst.
Nattverd
Dåp