Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:26.9.2021 - kl.11.00

Til:26.9.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 18. søndag i treenighetstiden
Liturg: Kari Anne Omberg Lier
Prekentekst: Matt 8,5-13
Merknader: Lørdagsklubben i Asker deltar. Søndagsskole. Menighetsrådets bord. Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp