Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Matt 5,1-12
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: HMV-koret deltar. Kirkekaffe. Kirkeskyss 97177056.
Nattverd
Dåp