Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.10.2020 - kl.11.00

Til:25.10.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Bots- og bønnedag
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: TV-aksjonen
Merknader: Søndagsskole. Menighetsrådets bord. Kirkekaffe. Kirkeskyss 97177056.
Nattverd