Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.1.2022 - kl.11.00

Til:1.1.2022 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Nyttårsdag
Liturg: Kari Anne Omberg Lier
Prekentekst: Matt 18,19-20
Nattverd
Dåp