Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:29.8.2021 - kl.11.00

Til:29.8.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Liturg: Gunstein Vetrhus, Ida Buen Hanevold
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Luk 17,7-10
Offerformål: Kristen Idrettskontakt-KRIK
Merknader: Søndagsskole. Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.
Nattverd
Dåp