Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.6.2020 - kl.11.00

Til:14.6.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus, Heidi Milde
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Matt 3,11-12
Offerformål: Barnevakten
Merknader: Barnekor deltar.Kirkekaffe. Kirkeskyss, ring tlf. nr. 97177056.
Nattverd
Dåp