Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.11.2021 - kl.11.00

Til:21.11.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Siste søndag i kirkeåret
Liturg: Kari Anne Omberg Lier
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Matt 25,1-13
Merknader: Bønnevandring. Sang av Ingebjørg Kosmo.Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp