Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.11.2021 - kl.11.00

Til:7.11.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Allehelgensdag
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Matt 5,13-16
Merknader: HMV-koret deltar. Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp