Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:31.10.2021 - kl.11.00

Til:31.10.2021 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Reformasjonsdagen
Liturg: Gunstein Vetrhus
Prekentekst: Joh 1,16-17
Merknader: Dameensemblet deltar. Søndagsskole. Menighetsrådets bord. Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp