Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:7.6.2020 - kl.11.00

Til:7.6.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Treenighetssøndag
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Matt 28,16-20
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kirkekaffe. ^'Menighetsrådets bord^'. Kirkeskyss, ring tlf. nr. 97177056.
Nattverd
Dåp