Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:14.10.2018 - kl.11.00

Til:14.10.2018 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 21.s.i tr.tiden
Liturg: Anne Beate Tjentland, Flemming Jacobsen
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Luk 16,19-31
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: HMV koret synger. Kirkens Feltarbeid medvirker. Velkommen til kirkekaffe! Kirkeskyss, ring 97177056
Nattverd