Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.8.2018 - kl.11.00

Til:19.8.2018 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 13.s.i tr.tiden
Liturg: Anne Beate Tjentland
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Luk 12,41-48
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Velkommen til kirkekaffe! Kirkeskyss, ring 97177056
Dåp