Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:1.9.2019 - kl.11.00

Til:1.9.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 12.s.i tr.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus, Ida Buen Hanevold
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Joh 4,27-30.39-43
Offerformål: Menighetens arbeid