Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:22.7.2018 - kl.11.00

Til:22.7.2018 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Joh 8,2-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd