Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.8.2019 - kl.11.00

Til:25.8.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 11.s.i tr.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Magnus Kløften
Prekentekst: Joh 8,31-36
Offerformål: Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag
Merknader: Kick-off. Samlingsgudstjeneste. 1.klasse - bok. Forhåndsstemming til menighetsråd- og bispedømmerådsvalg.
Nattverd
Dåp