Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.12.2018 - kl.11.00

Til:16.12.2018 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3.s. i adv.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Gry Giverholt Bagstevold
Prekentekst: Joh 5,31-36
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: 3.søndag i advent og tema i prekenen er ^'Lyskaster på det viktigste^'. Gudstjeneste og kirkekaffe! Dessverre er søndagsskolen avlyst.. Velkommen til kirkekaffe! Kirkeskyss, ring 97177056
Nattverd