Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.1.2019 - kl.11.00

Til:13.1.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i åpb.tiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Joh 1,29-34
Offerformål: Norges KFUK-KFUM
Merknader: Y's mens kirkedag. Kirkekaffe. «Menighetsrådets bord» på kirkekaffen. Kirkeskyss, tlf. 97177056
Dåp