Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:23.6.2019 - kl.11.00

Til:23.6.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s.i tr.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Inger Vik Drivenes
Prekentekst: Joh 3,1-13
Offerformål: VID - vitenskapelig høyskole
Merknader: Skaperverkets dag.
Gudstjeneste ute på kirkebakken.
Ta med stol og noe til kirkekaffen. Alle får kaffe og saft.
Kirkeskyss, tlf. 98816948
Nattverd
Dåp