Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:9.6.2019 - kl.11.00

Til:9.6.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Ida Buen Hanevold
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Joh 14,23-29
Offerformål: Oslo-Akershus Søndagsskolekrets
Merknader: 1.Pinsedag. Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp