Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:30.5.2019 - kl.11.00

Til:30.5.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Kr.himmelf.dag
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Joh 17,1-5
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp