Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.4.2019 - kl.11.00

Til:21.4.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Påskedag
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Joh 20,1-10
Offerformål: Diakonatet Holmen menighet
Merknader: Trompeter: Petter Udnes og Carl Martin Schaathun. Kirkekaffe.
Nattverd