Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2019 - kl.19.00

Til:18.4.2019 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Skjærtorsdag
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Joh 13,1-17
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd