Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:17.3.2019 - kl.11.00

Til:17.3.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 2.s. i faste
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Luk 13,22-30
Offerformål: Misjonsprosjekt Holmen menighet
Merknader: Kirkekaffe. Kirkeskyss, tlf. 97177056
Nattverd
Dåp