Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:16.9.2018 - kl.11.00

Til:16.9.2018 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 17.s.i tr.tiden
Liturg: Anne Beate Tjentland
Organist: Kåre Birkeland
Prekentekst: Luk 7,11-17
Offerformål: Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet
Merknader: Besøk av Knut Erik Skarpaas fra Sjømannskirken. Velkommen til kirkekaffe! Kirkeskyss, ring 97177056
Nattverd
Dåp