Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.8.2019 - kl.11.00

Til:11.8.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 9.s.i tr.tiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Stephen Sirris
Prekentekst: Luk 6,36-42
Offerformål: Menighetens arbeid
Nattverd
Dåp