Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:28.7.2019 - kl.19.00

Til:28.7.2019 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 7.s.i tr.tiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Kari Bergaplass
Prekentekst: Mark 5,25-34
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Velkommen til sommerens kveldsgudstjeneste! Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp