Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:21.7.2019 - kl.11.00

Til:21.7.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 6.s.i tr.tiden
Liturg: Trond Arne Hauge
Organist: Kari Bergaplass
Prekentekst: Mark 3,13-19
Offerformål: Kristent arbeid blant Blinde og svaksynte
Merknader: Kirkekaffe.
Nattverd
Dåp