Gudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.11.2018 - kl.11.00

Til:11.11.2018 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 25.s.i tr.tiden
Liturg: Anne Beate Tjentland, Berit Øksnes, Trond Arne Hauge, Ida Buen Hanevold
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Matt 14,22-34
Offerformål: Stefanusalliansen
Merknader: Avskjedsgudstjeneste for soknepresten. His Angels og Serafene synger. Søndagsskole. Velkommen til kirkekaffe! Kirkeskyss, ring 97177056
Nattverd