Gudstjeneste med nattverd Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:19.5.2019 - kl.11.00

Til:19.5.2019 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 5. søndag i påsketiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: 1 Kong 8,12-13.27-30
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Serafene deltar med solist Christiane Roald. Kirkekaffe. Kirkeskyss, tlf. 98816948.
Nattverd