Høytidsgudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:25.12.2020 - kl.11.00

Til:25.12.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Juledag
Liturg: Stein Erik Horjen
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Joh 1,1-14
Offerformål: Menighetens diakoniutvalg
Merknader: HMV synger.

Nattverd
Dåp