Høytidsgudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: Pinsedag
Liturg: Gro Haaversen Barth
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Joh 14,15-21
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kirkekaffe. Kirkeskyss, ring 97177056.
Nattverd
Dåp