Kveldsmesse Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:11.10.2020 - kl.19.00

Til:11.10.2020 - kl.20.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 19. søndag i treenighetstiden
Liturg: Gunstein Vetrhus
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Matt 5,20-26
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Kveldsmesse.Maria Liholt synger. Refleksjon: Nåde.
Nattverd