Lørdagsklubb i Holmen

Praktisk informasjon

Fra:23.2.2019 - kl.10.00

Til:23.2.2019 - kl.14.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Lørdag 23. februar er det Lørdagsklubb i Holmen kirke fra kl. 10.00-14.00. Dette er et fellestilbud i Asker for mennesker med utviklingshemming hvor vi spiller spill, spiservafler og synger sammen. Fra kl. 13.00 er alle velkommen til gudstjeneste med nattverd hvor deltakere fra Lørdagsklubben bidrar.
Har du spørsmål, ta kontakt med prostidiakon Jarle Klungrehaug