Luciagudstjeneste Holmen kirke

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.11.00

Til:13.12.2020 - kl.12.00

Sted:Holmen kirke

Arrangør:

Dag i kirkeåret: 3. søndag i adventstiden
Liturg: Stein Erik Horjen
Organist: Marilyn Brattskar
Prekentekst: Matt 11,2-11
Offerformål: Menighetens arbeid
Merknader: Luciagudstjeneste. Barnekorene deltar.
Nattverd
Dåp